De-Ro

+385-(0)92-137.15.03

Vice industrijski aditivi

logo vicevice company

Vice srl je talijanska kemijska tvrtka -gotovo 20 godina lider u istraživanju, proizvodnji i distribuciji industrijskih aditiva, čija se osnovna djelatnost fokusira na kemijske proizvode za valoviti karton i papir.

Iskustvo koje se kontinuirano razvijalo u ovim godinama aktivnosti, uz stalno istraživanje za svoj interni laboratoriji i kontinuirani rad visoko specijaliziranih tehničara omogućilo je tvrtki da se pozicionira kao važna referentna točka na tržištu papira u Italiji.

Vice srl je stalno angažirana u istraživanju i ažuriranju rješenja za industriju, uvijek poštujući propise europskog zakonodavstva i zakonodavstva pojedinih zemalja u kojima posluje. Od REACH-CLP Uredbi o razvrstavanju, označavanju i pakiranju kemikalija i smjesa, do EU Uredbe 528/2012, koja se odnosi na stavljanje na tržište i uporabu biocidnih pripravaka, sve do svih propisa za zaštitu zdravlja i okoliša.

De-Ro d.o.o. surađuje s Vice srl na teritoriju Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

 

Za valoviti karton Vice srl preporučuje:

 • FIX ONDA - škrobno ljepilo – stabilizator za fiksiranje ljepila
 • CELTIS ONDA - smole za otpornost na vlagu
 • DROP ONDA - smole za veće vezivanje
 • RAID - sredstva protiv pjenjenja, za deaeraciju
 • VIBIOS ONDA - baktericidi, fungicidi
 • TAKE ONDA - protiv trenja
 • TAKE ONDA T - zaštitna sredstva za podmazivanje kružnih noževa
 • STRIP ONDA A - deterdženti za cilindre
 • STRIP ONDA S - deterdženti za ciklus pranja (dezinfekciju)
 • MECRIL ONDA - sredstva za disperziju, protiv kamenca
 • VIKART ONDA - hidrofobna/vodoodbojna barijera

Za više informacija pogledajte ovdje: http://www.vice-srl.com/en/products/corrugated-board-8.html

vice slogan

Nalazite se ovdje: Naslovnica Valoviti karton Potrošni materijal Vice industrijski aditivi